Set gennem skydebriller

Hej, jeg hedder birgerfunjohansen

og har lavet huller ikke ret længe er ved at være gammel ældre og er opført som nr. 91.

Verdenen set gennem mine skydebriller burde kun være halvt så morsom som set gennem læsebriller, men…

Her er 5 historier indtil videre: