Indkaldelse til generalforsamling


Skytteforeningen af 1949

indkalder hermed til
ordinær generalforsamling

Onsdag den 28. April 2021 kl. 1900

Skyttehuset i DGI-Byen Tietgensgade 65 , 1704 København V

Dagsorden ifølge lovene
1  Valg af dirigent.
2  Aflæggelse af beretning.
3  Forelæggelse af det reviderede regnskab.
4  Behandling af indkomne forslag.
5  Fastsættelse af kontingent.
6  Valg af:
A
B
C
D
E
F
Formand
Kasserer
Bestyrelsemedlem (mer).
Suppleant (er).
Revisorer
Revisorsuppleant (er).
7 Eventuelt.
Under dette punkt kan ingen beslutninger vedtages.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden
I hænde mindst otte dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

På bestyrelsens vegne

Bo Kæseler
Lindevangshusene 80 2. tv.
2630 Tåstrup.
Tlf.2390 5733

Kontingent 400,- for 2021
betales på følgende måde:
Bankoverførelse til Arbejdernes Landsbank Reg.nr.5333 Konto nr.0246994
eller
kontant til formanden i DGI-Byen eller på Kalvebod.
senest 17.April 2021.

Der er mulighed for at skyde fra kl. 1700 til 1900.

Udgivet i Bestyrelsen

Skriv et svar