Indkaldelse til generalforsamling

Skytteforeningen af 1949

indkalder hermed til
ordinær generalforsamling

Onsdag den 19. April 2023 kl. 19:00

Skyttehuset i DGI-Byen Tietgensgade 65 , 1704 København V

SF49-logo-75_bw

Dagsorden ifølge lovene

1

Valg af dirigent.

2

Aflæggelse af beretning.

3

Forelæggelse af det reviderede regnskab.

4

Behandling af indkomne forslag.

5

Fastsættelse af kontingent.

6

Valg af:

a

Formand

b

Kasserer

c

Bestyrelsemedlem (mer).

d

Suppleant (er).

e

Revisorer

f

Revisorsuppleant (er).

7

Eventuelt.

Under dette punkt kan ingen beslutninger vedtages.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden
i hænde mindst otte dage før generalforsamlingens afholdelse.

På bestyrelsens vegne

Bo Kæseler
Lindevangshusene 80 2. tv.
2630 Tåstrup.
Tlf.2390 5733

Kontingent for 2023
betales på følgende måde:
Bankoverførelse til Arbejdernes Landsbank Reg.nr.5333 Konto nr.0246994
eller
kontant til formanden i DGI-Byen eller på Kalvebod.
senest 14. April 2023.

Der er mulighed for at skyde fra kl. 1700 til 1900.