Indkaldelse til generalforsamling.

Skytteforeningen af 1949 indkalder herved til ordinær generalforsamling.

Onsdag den 24. April 2019 kl. 1900.

Skyttehuset i DGI-Byen Tietgensgade 65 , 1704 København V.

Dagsorden ifølge lovene
1. Valg af dirigent. 
 2. Aflæggelse af beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. 
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg:

a. formand
b. kasserer
c. bestyrelsemedlem (mer).
d. suppleant (er).
e. revisorer
f. revisorsuppleant (er).

7. Eventuelt, under dette punkt kan ingen beslutninger vedtages.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden

I hænde mindst otte dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

På bestyrelsens vegne

Bo Kæseler

Lindevangshusene 80 2. tv.
2630 Tåstrup.
Tlf.2390 5733

Kontingent 400,- for 2017 kan betales på følgende måde senest 13.April 2018.

Bankoverførelse til Basisbanken Reg.nr.1671 Konto nr.0001579061
Kontant til formanden i DGI-Byen eller på Kalvebod.

Der er mulighed for at skyde fra kl. 1700 til 1900.

Udgivet i Bestyrelsen

Skriv et svar